رسانه آمریکایی: اوکراین از موشک‌های کره شمالی برای حمله به روسیه استفاده می‌کند


تهران-ایرنا- رسانه‌های آمریکایی امروز در گزارشی اعلام کردند که سربازان اوکراینی از موشک‌های کره شمالی که به گفته آنها قبل از ارائه به اوکراین توسط یک کشور «دوست» بتصرف درآمده، استفاده می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183349/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87